Jaarlijks vragen wij om een donateursbijdrage voor de Stichting “Vrienden van Ons Pakhuus”. Deze stichting biedt financiële ondersteuning voor de exploitatiekosten van “Ons Pakhuus”. Mede door deze donatie kunnen wij weer de benodigde investeringen doen en zo blijven zorgdragen voor een kwalitatieve verblijfsomgeving c.q. accommodatie, waaronder ook de AED. Onze kernactiviteiten zijn o.a. het faciliteren van muziekrepetities en concerten, koersbal, vergaderingen, presentaties, workshops, fietsdriedaagsen, verenigingsjubilea, opbaringen, stembureau en toneel, maar ook de pruuveri’j. We hadden en hebben voor 2020 in “Ons Pakhuus” meerdere activiteiten gepland, maar door die verschrikkelijke coronacrisis konden en kunnen deze helaas geen doorgang vinden, waardoor de inkomsten zeer beperkt zijn. Veel erger is, dat we door deze virus onze zeer gewaarde penningmeester, Gerard Kolks, zijn verloren. Maar we moeten toch verder. Ook met een actie zoals deze. We stellen het dan ook ten zeerste op prijs dat we op uw financiële medewerking zouden mogen rekenen. Het rekeningnummer is NL20 RBRB 0850 1591 80 t.n.v. ”Stichting Vrienden van Ons Pakhuus”. We hebben als donatie geen vast bedrag of minimumbedrag vastgesteld, maar natuurlijk hopen we een mooi bedrag bijgeschreven te krijgen. Wij danken u bij voorbaat voor uw donatie en hopen van harte u met regelmaat te mogen begroeten bij een van de activiteiten in “Ons Pakhuus”.
Donatie Stichting “Vrienden van Ons Pakhuus”
DONATIE

“Donatie Stichting

“Vrienden van Ons Pakhuus”

Jaarlijks vragen wij om een donateursbijdrage

voor de Stichting “Vrienden van Ons Pakhuus”.

Deze stichting biedt financiële ondersteuning voor

de exploitatiekosten van “Ons Pakhuus”. Mede

door deze donatie kunnen wij weer de benodigde

investeringen doen en zo blijven zorgdragen voor

een kwalitatieve verblijfsomgeving c.q.

accommodatie, waaronder ook de AED.

Onze kernactiviteiten zijn o.a. het faciliteren van

muziekrepetities en concerten, koersbal,

vergaderingen, presentaties, workshops,

fietsdriedaagsen, verenigingsjubilea, opbaringen,

stembureau en toneel, maar ook de pruuveri’j.

We hadden en hebben voor 2020 in

“Ons Pakhuus” meerdere activiteiten gepland,

maar door die verschrikkelijke coronacrisis

konden en kunnen deze helaas geen doorgang

vinden, waardoor de inkomsten zeer beperkt zijn.

Veel erger is, dat we door deze virus onze zeer

gewaarde penningmeester, Gerard Kolks, zijn

verloren.

Maar we moeten toch verder. Ook met een actie

zoals deze. We stellen het dan ook ten zeerste op

prijs dat we op uw financiële medewerking zouden

mogen rekenen. Het rekeningnummer is

NL20 RBRB 0850 1591 80 t.n.v.

”Stichting Vrienden van Ons Pakhuus”.

We hebben als donatie geen vast bedrag of

minimumbedrag vastgesteld, maar natuurlijk

hopen we een mooi bedrag bijgeschreven te

krijgen.

Wij danken u bij voorbaat voor uw donatie en

hopen van harte u met regelmaat te mogen

begroeten bij een van de activiteiten in

“Ons Pakhuus”.