Huisregels “Ons Pakhuus” 1. Het meebrengen van eigen consumptiemiddelen is beslist niet toegestaan. 2. Wij verkopen alcoholische dranken aan personen van 18 jaar en ouder. Legitimatie is verplicht. 3. Het bestuur is niet aansprakelijk voor diefstallen uit de garderobe en/of andere vertrekken. 4. In deze accommodatie is het verboden te roken. 5. Bediening van geluidsapparatuur en podiumverlichting is slechts toegestaan door de leiding. U dient alléén gebruik te maken van die verlichting en aanverwante zaken welke van belang zijn voor uw vereniging. Raadpleeg uw contract. 6. Gebruik die inventaris waartoe u bevoegd bent en waarvoor deze gebruikt dient te worden. Stoelen zijn alléén voor gebruik binnen. 7. Kennelijke staat van dronkenschap en/of de constatering van drugsgebruik leidt tot ontzegging van de toegang. 8. Bij constatering van diefstal wordt aangifte gedaan bij de politie. 9. Bij constatering van vernielingen wordt aangifte gedaan bij de politie en dient de schade te worden vergoed. 10. Bij calamiteiten waarschuwen: a. Voor alle spoedgevallen Centrale Alarmnummer: 112 b. Huisartsenpost Doetinchem 0314 329888 c. Huisarts 0315 323131 Dr. Wolswijk / Dr. Dor 11. Voor minder urgente zaken altijd bellen: a) Tonnie Geerts mobiel 06 55386969 / 06 36172919 of b) Wim Lammers mobiel 06 22011475 / 0315 632334 of c) Bob Bourgondiën mobiel 06 30368036 / 0315 341451 of d) Rianne Vossers mobiel 06 10659909 / 0315 340030 12. Politie indien geen spoed telefoon: 0900-8844
Huisregels
Huisregels “Ons Pakhuus” 1. Het meebrengen van eigen consumptiemiddelen is beslist niet toegestaan. 2. Wij verkopen alcoholische dranken aan personen van 18 jaar en ouder. Legitimatie is verplicht. 3. Het bestuur is niet aansprakelijk voor diefstallen uit de garderobe en/of andere vertrekken. 4. In deze accommodatie is het verboden te roken. 5. Bediening van geluidsapparatuur en podiumverlichting is slechts toegestaan door de leiding. U dient alléén gebruik te maken van die verlichting en aanverwante zaken welke van belang zijn voor uw vereniging. Raadpleeg uw contract. 6. Gebruik die inventaris waartoe u bevoegd bent en waarvoor deze gebruikt dient te worden. Stoelen zijn alléén voor gebruik binnen. 7. Kennelijke staat van dronkenschap en/of de constatering van drugsgebruik leidt tot ontzegging van de toegang. 8. Bij constatering van diefstal wordt aangifte gedaan bij de politie. 9. Bij constatering van vernielingen wordt aangifte gedaan bij de politie en dient de schade te worden vergoed. 10. Bij calamiteiten waarschuwen: a. Voor alle spoedgevallen Centrale Alarmnummer: 112 b. Huisartsenpost Doetinchem 0314 329888 c. Huisarts 0315 323131 Dr. Wolswijk / Dr. Dor 11. Voor minder urgente zaken altijd bellen: a) Tonnie Geerts mobiel 06 55386969 / 06 36172919 of b) Wim Lammers mobiel 06 22011475 / 0315 632334 of c) Bob Bourgondiën mobiel 06 30368036 / 0315 341451 of d) Rianne Vossers mobiel 06 10659909 / 0315 340030 12. Politie indien geen spoed telefoon: 0900-8844
HUISREGELS